30 Sep 2016

Hệ điều hành có trên máy tính- Chức năng của hệ điều hành

Hệ điều hành là gì ?

Hệ điều hành là phần mềm chạy trên máy tính, có chức năng điều hành và quản lý các thiết bị phần cứng cùng với tài nguyên phần mềm ở trên máy tính. Không những thế hệ điều hành còn là môi trường trung gian trong giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, cung cấp môi trường giúp người sử dụng có thể phát triển và thực hiện các ứng dụng một cách dễ dàng. Ban đầu các máy tính không có hệ điều hành. Người điều hành sẽ tải ,chạy chương trình thủ công. Chương trình khi được thiết kế để tải và chạy chương trình khác, chương trình đã thay thế công việc của con người.
Trong hệ điều hành thì cấp thấp nhất của nó là phần lõi hay còn gọi là nhân, đây lớp phần mềm đầu tiên tải vào hệ thống khi khởi động. Các phần mềm được tải sẽ cung cấp dịch vụ cốt lõi cho hệ thống. Những dịch vụ phổ biến như truy xuất đĩa, định thời,quản lý bộ nhớ, truy xuất vào các thiết bị phần cứng. Vấn đề này có nhiều tranh cãi về việc những thành phần nào tạo nên phần lõi, đơn giản như hệ thống tập tin có được đưa vào phần lõi? .
Xem thêm thi công lắp đặt hệ thống
hệ điều hành

Nhiệm vụ của hệ điều hành :

Quản lý chia sẻ tài nguyên: Trong một hệ thống thì các tài nguyên như CPU, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi,… thì được giới hạn. Đối với các hệ thống đa nhiệm thì nhiều người sử dụng đồng thời yêu cầu nhiều tài nguyên. Như vậy để giải quyết được yêu cầu của người sử dụng đặt ra với tài nguyên hữu hạn và việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, hệ điều hành cần có những cơ chế và các chiến lược thích hợp để quản lý công việc phân phối tài nguyên. Không những thế để tiết kiệm chi phí, người sử dụng cần phải chia sẻ thông tin lẫn nhau, khi đó hệ điều hành đảm bảo việc truy xuất đến các tài nguyên là hợp lệ, không xảy ra các tranh chấp hay mất đồng nhất,…
Xem thêm tư vấn thiết kế hệ thống mạng văn phòng
hệ điều hành của máy tính
Giả lập máy tính mở rộng: Hệ điều hành làm ẩn các chi tiết phần cứng, người sử dụng đã được cung cấp một giao diện dễ sử dụng, đơn giản, dễ hiểu,không phụ thuộc vào các thiết bị phần cứng cụ thể. Trên thực tế,có thể xem hệ điều hành là một hệ thống bao gồm nhiều máy tính trừu tượng xếp thành các lớp chồng lên nhau, máy tính mức dướithì phục vụ máy tính mức trên. Lớp trên cùng là giao diện trực quan để điều khiển.
Ngoài ra còn chia chức năng của Hệ điều hành theo các chức năng sau: quản lý bộ nhớ, quản lý quá trình, quản lý hệ thống lưu trữ, giao tiếp với người dùng .
[b]Nhiệm vụ của hệ điều hành[/b]
-Điều khiển và quản lý trực tiếp các nguồn phần cứng .
Thực hiện các thao tác cơ bản như đọc- viết tập tin, quản lý hệ thống tập tin và các dữ liệu được lưu.
-Cung ứng một giao diện đơn giản dễ dàng cho người sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *